ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350333
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  350333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสองห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongsonghong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านชะลอมยาว
ตำบล :
  ห้วยร่วม
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  081-7851911
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  nongsonghong2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยร่วม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสองห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน