ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350334
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  350334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านบึงนาราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadbanbuengnarang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองตาสิงห์
ตำบล :
  บึงนาราง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 04 2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงนาราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:07:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง


นายสำเริง นันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน