ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350335
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  350335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วงปลาไหล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuangplalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วงปลาไหล
ตำบล :
  บึงนาราง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/05/2495
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงนาราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน