ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแขม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350336
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  350336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแขม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองแขม
ตำบล :
  บึงนาราง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/05/2520
อีเมล์ :
  bannongkham.phi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงนาราง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:57:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแขม


นายเฉลียง เนื้อไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน