ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350338
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  350338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งพรหมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanthungpromthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งพรหมทอง
ตำบล :
  บางลาย
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0892717373
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 21:29:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง


นายมานะ พรหมอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน