ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350340
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  350340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านบางลายใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadbanbanglaitai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางลาย
ตำบล :
  บางลาย
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้


นางชุติมา บุตรชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน