ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350341
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  350341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านคลองข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanklongkhoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองข่อย
ตำบล :
  บึงนาราง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:12:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน