ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350342
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  350342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanbuengnaranghuaikaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  ห้วยแก้ว
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056902224
โทรสาร :
  056902224
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  anubanbuengnaranghuaikaeo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 14:08:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)


นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน