ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350344
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  350344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงทับจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbeungtubjun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบึงทับจั่น
ตำบล :
  แหลมรัง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0821650787
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/8/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น


นายบุญนำ บัวทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน