ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350345
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  350345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งวัวแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongwuadaeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโป่งวัวแดง
ตำบล :
  แหลมรัง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0816187100
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2515
อีเมล์ :
  pongschool.ob.tc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 18:40:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง


นายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน