ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350346
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  350346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaemrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแหลมรัง
ตำบล :
  แหลมรัง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0838783832
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2519
อีเมล์ :
  laemrang@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมรัง


นายประจักษ์ โคชะถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน