ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350347
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  350347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSRISATTHAMITTRAPAB TEE 176
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพธิ์ไทรงาม
ตำบล :
  โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0864459952,0871950091
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  srisattha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176


นายพิษณุ แท่งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน