ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350348
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  350348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งทอง
ตำบล :
  โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  0806869091
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิ.ย. 2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:18:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง


นายอรัญ คันธมาศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน