ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350349
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  350349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBEUNGLEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบึงลี
ตำบล :
  โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66020
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงนาราง 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงลี


นายอภิชาติ อ่อนเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน