ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350371
รหัส Smis 8 หลัก :
  66010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  350371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannongyaplong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหญ้าปล้อง
ตำบล :
  วังโมกข์
อำเภอ :
  วชิรบารมี
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  nongyaplong1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  199
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโมกข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง


นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน