ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350373
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  350373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิจิตรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phichitpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน31 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056990330
โทรสาร :
  056990338
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2441
อีเมล์ :
  sppk-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพิจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิจิตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน