ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350374
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  350374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huadongratchanupatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน82
ตำบล :
  ฆะมัง
อำเภอ :
  เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056697251
โทรสาร :
  056697251
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฆะมัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:47:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์


นายสำราญ เขม้นกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน