ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังกรดพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350375
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  350375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังกรดพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangkrotpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังกรด เลขที่ 213
ตำบล :
  บ้านบุ่ง
อำเภอ :
  เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056685255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ม.ค. 2523
อีเมล์ :
  wangkrotpittaya@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิจิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  99 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังกรดพิทยา


นายทวี เจริญหุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกรดพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน