ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมธีพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350376
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  350376
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมธีพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  METHEEPITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าฬ่อ
ตำบล :
  ท่าฬ่อ
อำเภอ :
  เมืองพิจิตร
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66000
โทรศัพท์ :
  056615620
โทรสาร :
  056615620
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  info@met.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 21:11:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมธีพิทยา


นายนิรุตติ ครุฑหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน