ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350379
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  350379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังทรายพูนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangasipoonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน105
ตำบล :
  หนองพระ
อำเภอ :
  วังทรายพูน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66618
โทรศัพท์ :
  056619855
โทรสาร :
  056619855
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  E-mail: Wangsaipoon2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  256 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา


นายสุชาติ สิงห์สง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน