ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350380
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  350380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANPHETATTAMAPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน140
ตำบล :
  โพธิ์ประทับช้าง
อำเภอ :
  โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66190
โทรศัพท์ :
  056689028
โทรสาร :
  056689028
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  sanphetschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ประทับช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  122 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน