ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350381
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  350381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongsuealueang Pittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านฝากคลอง
ตำบล :
  ดงเสือเหลือง
อำเภอ :
  โพธิ์ประทับช้าง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66190
โทรศัพท์ :
  056901603
โทรสาร :
  056901608
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  dongsueal@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเสือเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13:36:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม


นายสายัณห์ หอกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน