ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะพานหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350382
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  350382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะพานหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taphanhin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  ตะพานหิน
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-621054
โทรสาร :
  056621852
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  taphanhinschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะพานหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:26:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะพานหิน


นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน