ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350384
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  350384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งโพธิ์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungphopittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งโพธิ์
ตำบล :
  ทุ่งโพธิ์
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  065-5903535
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  Thungphopittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 19:11:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา


นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน