ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350386
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  350386
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangtakurat-u-tid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังตะกู
ตำบล :
  วังตะกู
อำเภอ :
  บางมูลนาก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-693267
โทรสาร :
  056693115
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  wtk@wtks.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบางมูลนาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตะกู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  158 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ


นายวิรัตน์ ยอดอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน