ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350387
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  350387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิธรรมสุวัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phothithammasuwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโพทะเล
ตำบล :
  โพทะเล
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-681163-4
โทรสาร :
  056681163
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/12/2509
อีเมล์ :
  mail@phothitham.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพทะเล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 01:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์


นายทิว มนูญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน