ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350389
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  350389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเสาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasaopitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-638780
โทรสาร :
  056638780
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2525
อีเมล์ :
  thasaopit_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:06:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม


นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน