ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350390
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  350390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยยาวพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Houy Yao Phitthayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  ท่าขมิ้น
อำเภอ :
  โพทะเล
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-619654
โทรสาร :
  056-619654
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพทะเล03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:15:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม


นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน