ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350391
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  350391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามง่ามชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samngamchanupatam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน218
ตำบล :
  สามง่าม
อำเภอ :
  สามง่าม
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66140
โทรศัพท์ :
  056691244
โทรสาร :
  056691244
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  samngam2502@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามง่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์


นายแปลก เพ็งยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน