ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350392
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  350392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กำแพงดินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kampangdinpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกำแพงดิน
ตำบล :
  กำแพงดิน
อำเภอ :
  สามง่าม
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66220
โทรศัพท์ :
  056673189
โทรสาร :
  056673149
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  kampangdin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพงดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14:31:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม


นายเชาวน์ มาเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน