ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350393
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  350393
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เนินปอรังนกชนูทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nernporrangnokchanuthit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังกระทึง
ตำบล :
  เนินปอ
อำเภอ :
  สามง่าม
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66140
โทรศัพท์ :
  056900345
โทรสาร :
  056900345
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  nernpor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสามง่าม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเนินปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:17:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ


นางนิกูล ทองหน้าศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน