ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350394
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  350394
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโสนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsanhophittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน30/8
ตำบล :
  หนองโสน
อำเภอ :
  สามง่าม
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66140
โทรศัพท์ :
  056901108
โทรสาร :
  056901108
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  nongsanopit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม


นายชุมพล สุวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน