ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350395
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  350395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาทรายทับคล้อพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaosai Thapklo Phittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขาทราย
ตำบล :
  เขาทราย
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  056-649371
โทรสาร :
  056649371
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  khtp.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตตะพานหิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09:43:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา


นายวณัฐพงศ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน