ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350396
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  350396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วันทีสถิตย์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanteesathid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังกระชัน
ตำบล :
  ท้ายทุ่ง
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056619968
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  144 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม


นางนพคุณ ครุฑหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน