ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350399
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  350399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phosaingamwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเค้าแมว
ตำบล :
  โพธิ์ไทรงาม
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-903077
โทรสาร :
  056-903077
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/06/2527
อีเมล์ :
  Phosaingamwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบางมูลนาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพธิ์ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 20:31:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม


นายปัญญา โสดถานา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน