ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350400
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  350400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แหลมรังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAEMRANGWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านแหลมรัง
ตำบล :
  แหลมรัง
อำเภอ :
  บึงนาราง
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66130
โทรศัพท์ :
  056-619980
โทรสาร :
  056-619980
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ค.2535
อีเมล์ :
  laemrangwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม


นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน