ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350401
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  350401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงเจริญพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGCHAROENPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  ห้วยพุก
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056619646
โทรสาร :
  056619646
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/03/2524
อีเมล์ :
  djp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 16:17:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม


นางสาววรนารถ ตันพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน