ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350402
รหัส Smis 8 หลัก :
  66022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  350402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังงิ้ววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangngiuwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังงิ้วใต้
ตำบล :
  วังงิ้วใต้
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-904459
โทรสาร :
  056-904459
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/03/2536
อีเมล์ :
  wangwit.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังงิ้วใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม


นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน