ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350403
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  350403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วชิรบารมีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wachirabarameepittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านยางนกกระทุง
ตำบล :
  หนองหลุม
อำเภอ :
  วชิรบารมี
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66220
โทรศัพท์ :
  056692255
โทรสาร :
  056692254
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  wcm_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสามง่าม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม


นายวิฑูรย์ คำจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน