ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350404
รหัส Smis 8 หลัก :
  66012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  350404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังโมกข์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangmokpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังโมกข์
ตำบล :
  วังโมกข์
อำเภอ :
  วชิรบารมี
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66140
โทรศัพท์ :
  056030324
โทรสาร :
  056030324
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  wangmok2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโมกข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม


นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน