ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380153
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  380153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาไร่เดียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaraideaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านนาไร่เดียว
ตำบล :
  ท่าโรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  naraideawschool.pbn3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนยพัฒนาวิชาการท่าโรง-โคกปรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 07:34:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว


นายฉัตรชัย ขันธะรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน