ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380154
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  380154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANWATNAIRUEAGSRIWICHIANBURI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านตะโกเตี้ย
ตำบล :
  ท่าโรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-791466
โทรสาร :
  056-791466
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม พ.ศ. 2511
อีเมล์ :
  watnai466@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิเชียรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 14:09:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี


นายเสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน