ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380155
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  380155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่งใหญ่
ตำบล :
  ท่าโรง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-029290
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ส.ค. 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:29:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่


นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน