ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกปรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380157
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  380157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกปรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokpure
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกปรือ
ตำบล :
  บึงกระจับ
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056713839
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  Pragat_py@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บีงกระจับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกปรือ


นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน