ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380158
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  380158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงกระจับ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungkrajub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบึงกระจับ
ตำบล :
  บึงกระจับ
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0638040190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  Bkg.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงกระจับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกระจับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน