ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380159
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  380159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ตาพุฒ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banraitaput school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านไร่ตาพุฒ
ตำบล :
  สามแยก
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-726526
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ก.ย.2508
อีเมล์ :
  banraitaput@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามแยก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10:20:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ


นางสาวลักขณา แก่นสารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน