ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380160
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  380160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านสระประดู่
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสระประดู่
ตำบล :
  สระประดู่
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-791462
โทรสาร :
  056928108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/02/2503
อีเมล์ :
  sapadusc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2562 เวลา 20:49:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระประดู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน