ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็มทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380162
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  380162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเข็มทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khemthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงเข็ม
ตำบล :
  สามแยก
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056713687
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  khemthongschool@gmailcom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระประดู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามแยก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเข็มทอง


นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็มทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน