ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมยาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380163
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030073
รหัส Obec 6 หลัก :
  380163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรหมยาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  promyam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพรหมยาม
ตำบล :
  สามแยก
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  056-724890
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  banpromyam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามแยก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 18:51:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรหมยาม


นายวิรัชร์ ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมยาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน