ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380164
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  380164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งหินปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaenghinpun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก่งหินปูน
ตำบล :
  สามแยก
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20062500
อีเมล์ :
  kang_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามแยก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:20:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน


นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน